Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Khác 1111/CĐ-BGDĐT
  on 13/10/2021 at 12:00 am

  Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên về việc ứng phó với bão số 8

 • Khác 1097/CĐ-BGDĐT
  on 11/10/2021 at 12:00 am

  Công điện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

 • Công văn 4555/BGDĐT-TTr
  on 08/10/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 đối với CSGDĐH, trường CĐSP

 • Công văn 4499/BGDĐT-GDĐH
  on 06/10/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022

 • Khác 1085/TB-BGDĐT
  on 05/10/2021 at 12:00 am

  Thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 3

 • Công văn 4450/BGDĐT-GDQPAN
  on 04/10/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2021-2022

 • Công văn 1204/QLCL-QLVBCC
  on 01/10/2021 at 12:00 am

  Về việc báo cáo số lượng in phôi văn bằng

 • Quyết định 3031/QĐ-BGDĐT
  on 30/09/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế giai đoạn 2021-2025

 • Quyết định 3033/QĐ-BGDĐT
  on 30/09/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 • Công văn 4379/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 29/09/2021 at 12:00 am

  Về việc đề xuất sinh viên nhận Học bổng Kumho Asiana lần thứ 15

 • Công văn 4329/BGDĐT-KHTC
  on 28/09/2021 at 12:00 am

  Về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đối với các doanh nghiệp do Bộ GDĐT quản lý

 • Quyết định 3000/QĐ-BGDĐT
  on 28/09/2021 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt Mô hình Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam

 • Khác 966/TB-BGDĐT
  on 27/09/2021 at 12:00 am

  Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ dự tuyển và điều chỉnh nội dung Thông báo số 507/TB-BGDĐT ngày 28/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 4237/BGDĐT-QLCL
  on 27/09/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021 - 2022

 • Quyết định 2981/QĐ-BGDĐT
  on 27/09/2021 at 12:00 am

  Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

 • Công văn 4199/BGDĐT-GDĐH
  on 24/09/2021 at 12:00 am

  Về việc bổ sung phương án tuyển sinh đối với thí sinh không tham dự được kì thi tốt nghiệp THPT do dịch bệnh

 • Công văn 4193/BGDĐT-GDDT
  on 24/09/2021 at 12:00 am

  Về việc báo cáo ban hành VBQPPL có liên quan đến công tác dân tộc

 • Công văn 4108/BGDĐT-GDTC
  on 20/09/2021 at 12:00 am

  Về việc thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh

 • Quyết định 2915/QĐ-BGDĐT
  on 17/09/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử

 • Công văn 3644/BGDĐT-KHCNMT
  on 26/08/2021 at 12:00 am

  Về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2021

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.