Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT
  on 07/10/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

 • Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT
  on 17/09/2021 at 12:00 am

  Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

 • Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT
  on 08/09/2021 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT
  on 08/09/2021 at 12:00 am

  Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030

 • Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT
  on 30/08/2021 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

 • Thông tư 05/VBHN-BGDĐT
  on 30/08/2021 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh. sinh viên các trường đào tạo công lập

 • Thông tư 04/VBHN-BGDĐT
  on 26/08/2021 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT
  on 20/07/2021 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

 • Thông tư 20/2021/TT-BGDĐT
  on 01/07/2021 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông

 • Thông tư 21/2021/TT-BGDĐT
  on 01/07/2021 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT
  on 01/07/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc

 • Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT
  on 28/06/2021 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

 • Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT
  on 23/06/2021 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

 • Khác 03/VBHN-BGDĐT
  on 04/06/2021 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

 • Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT
  on 01/06/2021 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Khác 02/VBHN-BGDĐT
  on 04/05/2021 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

 • Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT
  on 15/04/2021 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

 • Khác 01/VBHN-BGDĐT
  on 13/04/2021 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình mầm non

 • Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT
  on 05/04/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học

 • Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT
  on 05/04/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Khác 1111/CĐ-BGDĐT
  on 13/10/2021 at 12:00 am

  Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên về việc ứng phó với bão số 8

 • Khác 1097/CĐ-BGDĐT
  on 11/10/2021 at 12:00 am

  Công điện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

 • Công văn 4555/BGDĐT-TTr
  on 08/10/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 đối với CSGDĐH, trường CĐSP

 • Công văn 4499/BGDĐT-GDĐH
  on 06/10/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022

 • Khác 1085/TB-BGDĐT
  on 05/10/2021 at 12:00 am

  Thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 3

 • Công văn 4450/BGDĐT-GDQPAN
  on 04/10/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2021-2022

 • Công văn 1204/QLCL-QLVBCC
  on 01/10/2021 at 12:00 am

  Về việc báo cáo số lượng in phôi văn bằng

 • Quyết định 3031/QĐ-BGDĐT
  on 30/09/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế giai đoạn 2021-2025

 • Quyết định 3033/QĐ-BGDĐT
  on 30/09/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 • Công văn 4379/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 29/09/2021 at 12:00 am

  Về việc đề xuất sinh viên nhận Học bổng Kumho Asiana lần thứ 15

 • Công văn 4329/BGDĐT-KHTC
  on 28/09/2021 at 12:00 am

  Về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đối với các doanh nghiệp do Bộ GDĐT quản lý

 • Quyết định 3000/QĐ-BGDĐT
  on 28/09/2021 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt Mô hình Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam

 • Khác 966/TB-BGDĐT
  on 27/09/2021 at 12:00 am

  Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ dự tuyển và điều chỉnh nội dung Thông báo số 507/TB-BGDĐT ngày 28/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 4237/BGDĐT-QLCL
  on 27/09/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021 - 2022

 • Quyết định 2981/QĐ-BGDĐT
  on 27/09/2021 at 12:00 am

  Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

 • Công văn 4199/BGDĐT-GDĐH
  on 24/09/2021 at 12:00 am

  Về việc bổ sung phương án tuyển sinh đối với thí sinh không tham dự được kì thi tốt nghiệp THPT do dịch bệnh

 • Công văn 4193/BGDĐT-GDDT
  on 24/09/2021 at 12:00 am

  Về việc báo cáo ban hành VBQPPL có liên quan đến công tác dân tộc

 • Công văn 4108/BGDĐT-GDTC
  on 20/09/2021 at 12:00 am

  Về việc thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh

 • Quyết định 2915/QĐ-BGDĐT
  on 17/09/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử

 • Công văn 3644/BGDĐT-KHCNMT
  on 26/08/2021 at 12:00 am

  Về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2021

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.