PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – CHÍNH TRỊ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Lịch sử phát triển

Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị được thành lập ngày 01/11/2009 trên cơ sở hợp nhất giữa phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Công tác Chính trị trước đây.

Trải qua chặng đường hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều thay đổi về cơ sở vật chất cũng như cơ cấu nhân sự. Cùng với sự thay đổi và phát triển của Nhà trường, phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Công tác Chính trị là tiền thân của phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị cũng có nhiều thay đổi về cơ cấu nhân sự, tổ chức, nhằm đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị của Phòng.

Về tổ chức – hành chính, trong những ngày đầu sau giải phóng, một số bộ đội chuyển ngành, cán bộ, giáo viên tập kết đã được điều động về Trường nhận nhiệm vụ quản lý và giảng dạy cho số cán bộ, bộ đội được cử đi học sau thời gian tham gia công tác và chiến đấu ở các chiến trường. Phòng Tổ chức – Hành chính (gồm các bộ phận: nhà ăn, thương nghiệp, văn phòng, bảo vệ…) vừa đảm nhận nhiệm vụ xây dựng đội ngũ vừa trực tiếp lo cơm áo, gạo tiền, cho bữa ăn cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong giai đoạn ban đầu không phải là dễ. Nếu không có tâm huyết, sự cố gắng của người cán bộ cách mạng trong thời kỳ đầu sau giải phóng, chắc chắn phòng Tổ chức – Hành chính không thể nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nhà trường giao phó.

Về công tác chính trị, năm 1976, ngay từ khi mới được thành lập, Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh đã có một tổ chức ghép là phòng Chính trị tư tưởng – Văn phòng Đoàn thể (Đảng – Công đoàn – Đoàn Thanh niên), trực thuộc sự lãnh đạo, quản lý của Liên chi ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường.

Trong mỗi thời kỳ đối tượng học sinh – sinh viên có khác nhau, nhưng nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng vẫn luôn được đề cao nhằm giữ vững sự ổn định về tư tưởng cho viên chức, học sinh – sinh viên, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên của Trường luôn thấm nhuần cuộc vận động: “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, đẩy mạnh công tác quản lý, giảng dạy và phục vụ cho học sinh – sinh viên Dân tộc lên một bước mới. Những hoạt động tích cực của thầy và trò nhằm hưởng ứng các phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, đóng góp cứu trợ từ thiện, chống các tệ nạn xã hội… đã nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng tại Trường, thiết thực đóng góp cho xã hội trong công cuộc đổi mới.

Công tác bảo vệ an ninh trật tự của Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, Ban Giám hiệu và lãnh đạo phòng để bảo đảm sao cho tạo được môi trường anh ninh cho các hoạt động giảng dạy học tập. Anh chị em bảo vệ luôn đề cao tinh thần cảnh giác, nhiều lần phát hiện kẻ gian, bảo vệ an toàn cho con người cũng như tài sản của cơ quan.

Từ tháng 9/2016, Phòng được giao thêm nhiệm vụ đảm nhận mảng công tác vệ sinh khuôn viên Nhà trường. Với nhiệm vụ mới lãnh đạo cùng toàn thể viên chức trong phòng quyết tâm trong thời gian không xa sẽ tạo được một bộ mặt mới cho các khu vực phòng học, nhà làm việc của trường để phục vụ tốt toàn thể giáo viên, viên chức, người lao động, học sinh – sinh viên của trường.

2. Nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị trong giai đoạn mới

* Công tác tổ chức cán bộ: Tham mưu cho Ban Giám hiệu kế hoạch về nhân sự, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ cho Trường; thực hiện các công việc liên quan đến chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện dân chủ trong đơn vị sự nghiệp; công tác chính trị nội bộ.

* Công tác chính trị: Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về chủ trương, biện pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, viên chức và học sinh; xây dựng chương trình tổng thể giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh – sinh viên.

* Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.

* Công tác bảo vệ an ninh trật tự trong Nhà trường.

* Công tác vệ sinh trong Nhà trường.

CB-VC Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị

3. Đội ngũ cán bộ – viên chức của Phòng hiện nay

Hiện nay, phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị có 06 viên chức, người lao động gồm:

– ThS. Trần Trung Thiện – Giáo viên Hạng II, Trưởng phòng

– CN. Thạch Xa Ni – Chuyên viên

– ThS. Vương Thị Hương – Giáo viên kiêm nhiệm

– CN. Nguyễn Tuấn Lộc  – Chuyên viên

– Bà Nguyễn Thị Thanh Nga –  Nhân viên

– Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Nhân viên

Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị luôn chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực cán bộ – viên chức trong đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.

4. Trưởng phòng qua các thời kỳ

– Trưởng phòng Hành chánh, phòng Hành chánh – Tổ chức: Đ/c Dương Cao Thăng ● Đ/c Dương Minh Hoàng ● Đ/c Nguyễn Bác Chính ● Đ/c Nguyễn Quốc Thi ● Đ/c Nguyễn Văn Trên ● Đ/c Nguyễn Cương ● Đ/c Nguyễn Ngọc Ảnh

– Trưởng phòng Tổ chức, phòng Tổ chức – Hành chính: Đ/c Trần Minh Chưởng – Phó hiệu trưởng kiêm nhiệm ● Đ/c Mai Thị Năm ● Đ/c Nguyễn Thanh Long

– Trưởng phòng Công tác Chính trị: Đ/c Trần Mộng Lang ● Đ/c Nguyễn Cương ● Đ/c Đào Ngọc Luyến

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị: Đ/c Nguyễn Thanh Long ● Đ/c Trần Trung Thiện.

Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường, tập thể cán bộ – viên chức của Phòng luôn nỗ lực, không ngừng đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhà trường giao. Nhiều năm liền tập thể Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị được công nhận là tập thể lao động xuất sắc và nhận được nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo, của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.

            PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – CHÍNH TRỊ

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.