Công đoàn Trường Dự bị Đại học TP.HCM

Từ ngày thành lập Trường (6/12/1976) đến nay, Công đoàn Trường Dự bị đại học thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 15 nhiệm kỳ. Nay là nhiệm kỳ XV (2012 – 2017). Qua chặng đường 40 năm, với biết bao thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường, Công đoàn đã vận động, tập hợp, phát huy trí tuệ của giảng viên, công nhân viên trong việc phát triển tiềm năng lao động giảng dạy, cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị tìm cách sắp xếp hợp lý, giải quyết công ăn, việc làm cho cán bộ – viên chức, đồng thời bảo vệ lợi ích trước mắt và lâu dài của cán bộ – viên chức một cách căn bản và có hiệu quả.

ÔNG TRẦN TRUNG THIỆN (CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN)

Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các chế độ, chính sách mới, nghị quyết của Công đoàn cấp trên, tình hình đội ngũ và định hướng phát triển của Nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn Trường qua từng thời kỳ đã xây dựng chương trình công tác của Công đoàn sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao phó, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường và ngành giáo dục.

● ● ●

Hoạt động của Công đoàn Trường có thể chia thành những giai đoại như sau:

● Từ 1976 – 1986: Chăm lo ổn định và cải thiện đời sống cán bộ, giảng viên, viên chức. Trong giai đoạn đất nước gặp nhiều khó khăn sau chiến tranh, Công đoàn Trường đã chăm lo, cải thiện bữa ăn cho từng gia đình cán bộ – viên chức sao cho không quá thiếu hụt, để đủ sức giảng dạy và phục vụ giảng dạy. Không những chăm lo tốt cho các bộ – viên chức của Trường, Công đoàn cũng đã đảm bảo bữa ăn cho học sinh nội trú để các em yên tâm học tập. Để có thể hoàn thành tốt những công việc này, cần cả tấm lòng và nhiệt tình của toàn thể công đoàn viên.

● Từ 1986 – 2000: Từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ – viên chức. Đây là giai đoạn cả nước bắt đầu công cuộc đổi mới kinh tế, chính trị, và xã hội. Cùng với Ban giám hiệu, Công đoàn Trường đã từng bước xây dựng Nhà trường ổn định, nâng dần mức sống của cán bộ – viên chức, tăng thu nhập để từng gia đình ổn định, phát triển, và con em cán bộ – viên chức ngoan ngoãn, đạt thành tích học tập tốt, hạnh kiểm tốt.

● Từ 2001 – nay: Nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục – đào tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phối hợp với Ban giám hiệu, Công đoàn Trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi cán bộ, giảng viên, viên chức có thể thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ. Công đoàn cũng đã vận động cán bộ, giảng viên, viên chức phát huy nội lực, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo qua việc tích cực nghiên cứu khoa học và cập nhật kiến thức chuyên môn mới, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập cho học sinh – sinh viên các khối. Công đoàn luôn vận động giảng viên, viên chức, người lao động nâng cao năng lực chuyên môn, tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến công việc. Hàng năm, các bộ môn, phòng ban đều tổ chức báo cáo khoa học với những đề tài thiết thực phục vụ công tác giảng dạy và học tập tại Trường.

Theo từng giai đoạn phát triển của đất nước và Nhà trường, Công đoàn cũng đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm quán triệt các quan điểm đổi mới giáo dục – đào tạo, các nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ – viên chức về truyền thống tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam.

Trong vai trò là một thành viên của hệ thống chính trị dưới dự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn cũng đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng và phát triển Đảng, bồi dưỡng, phát hiện và giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bộ Nhà trường xem xét kết nạp. Thêm vào đó, Công đoàn Trường cũng luôn đóng góp và tham gia xây dựng để Đảng bộ Nhà trường luôn trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong xây dựng và hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Để tạo điều kiện tham quan, học tập, kết hợp nghỉ dưỡng cho cán bộ – viên chức của Trường, được sự đồng ý của Đảng ủy – Ban giám hiệu, Công đoàn Trường đã tổ chức nhiều chuyến đi bổ ích như tham quan tuyến đường Hồ Chí Minh, viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tham quan di tích nơi xảy ra chiến thắng Điện Biên Phủ… Công đoàn Trường cũng liên tục tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, mang đến những giờ phút vui tươi, thoải mái thật sự cho cán bộ – viên chức của Trường. Cán bộ – viên chức của Trường cũng nhận được quà nhân sinh nhật hằng năm, hay trong lễ cưới; nhận được sự thăm hỏi, chia sẻ khi trong gia đình có việc không may.

Ngoài các hoạt động tại Trường, Công đoàn còn vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động mang tính xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện và đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ lũ lụt, đóng góp cho quỹ vì người nghèo…

Ngoài những hoạt động nội bộ do Công đoàn trường tự tổ chức, từng bước Công đoàn trường đã mở rộng, cùng với các công đoàn trường bạn, tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động tổ chức như Hội thao khối các trường đại học, cao đẳng, TCCN và các đơn vị giáo dục đào tạo, Hội thi ẩm thực mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Và đặc biệt năm 2016, Công đoàn trường tham dự Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần IV do Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Để hoàn thành tốt vai trò, chức năng của mình, Công đoàn Trường luôn chú ý xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh bằng các hoạt động cụ thể như xây dựng chương trình hoạt động Công đoàn trong từng năm học, có chế độ đãi ngộ đối với cán bộ Công đoàn bán chuyên trách, đổi mới nội dung và hoạt động Công đoàn, thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp từ các tổ Công đoàn, tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn…

Nhìn lại quá trình 40 năm sẽ không thể không thấy rằng Công đoàn Trường đã bước đi những bước rất dài, ngày càng vững chắc. Những thành tích đó có được chính là nhờ Công đoàn đã thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm, coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh mạnh tập thể và năng lực làm chủ của toàn thể đoàn viên công đoàn trong Trường.

Cùng với sự lớn mạnh của Nhà trường, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn ngành giáo dục, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Nhà trường, Công đoàn Trường Dự bị đại học thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt 3 chức năng “Bảo vệ – Tham gia – Giáo dục vận động”, luôn là hạt nhân động viên cán bộ – viên chức hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, tạo được một tập thể đoàn kết, nhất trí xây dựng Nhà trường ngày càng tốt đẹp hơn.

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.