Chi bộ 3

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Chi bộ 3 tiền thân là Chi bộ Văn phòng là một trong ba chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 18/TC-ĐU ngày 04 tháng 9 năm 2008.

Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ I (2008 – 2010) tổ chức ngày 20 tháng 9 năm 2008 với số lượng đảng viên là 10 đồng chí. Đại hội đã bầu ra Chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Nguyễn Thanh Long – Bí thư Chi bộ
 • Đ/c Đỗ Ngọc Văn – Phó bí thư Chi bộ
 • Đ/c Trần Văn Thông – Chi ủy viên.

Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ II (2010 – 2012) tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2010 với số lượng đảng viên là 13 đồng chí. Đại hội đã bầu ra Chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Nguyễn Thanh Long – Bí thư Chi bộ
 • Đ/c Phạm Ngọc Miên – Phó bí thư Chi bộ
 • Đ/c Trần Văn Thông – Chi ủy viên.

Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ III (2012 – 2015) tổ chức ngày 06 tháng 10 năm 2012 với số lượng đảng viên là 13 đồng chí. Đại hội đã bầu ra Chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Phạm Ngọc Miên – Bí thư Chi bộ
 • Đ/c Huỳnh Thị Thanh Thủy – Phó bí thư Chi bộ
 • Đ/c Bùi Thanh Xuân – Chi ủy viên.

Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 13 đảng viên (100%) thuộc Chi bộ Văn phòng đã đạt thành tích tốt trong việc thực hiện cuộc vận động.

Trong năm 2014, 01 đảng viên thuộc chi bộ Văn phòng được Đảng ủy Khối các Trường ĐH – CĐ và TCCN tặng Giấy khen Đảng viên thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đợt sơ kết 03 năm triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW: Quyết định số 139-QĐ/ĐUK ngày 28/4/2014 của Đảng ủy Khối các Trường ĐH – CĐ & TCCN.

Vào tháng 02/2015, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã cơ cấu lại tổ chức, và chi bộ 3 ra đời (tiền thân là Chi bộ Văn phòng) theo Quyết định số 08/QĐ-ĐU ngày 03 tháng 2 năm 2015.

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2015 – 2017  tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2015 với số lượng đảng viên là 10 đồng chí, đã bầu ra 03 đồng chí chi ủy với các chức danh sau:

 • Đ/c Huỳnh Thị Thanh Thủy – Bí thư Chi bộ
 • Đ/c Lê Minh Hoàng – Phó bí thư Chi bộ
 • Đ/c Bùi Thanh Xuân – Chi ủy viên

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2017 – 2020 tổ chức ngày 03 tháng 6 năm 2017đã bầu ra 03 đồng chí chi ủy với các chức danh sau:

 • Đ/c Huỳnh Thị Thanh Thủy – Bí thư
 • Đ/c Bùi Thanh Xuân – Phó Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Chi ủy viên

Đại hội Chi bộ 3 Lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2022 tổ chức ngày 26 tháng 2 năm 2020 đã bầu các đồng chí lãnh đạo Chi bộ như sau:

 • Đ/c Huỳnh Thị Thanh Thủy – Bí thư
 • Đ/c Bùi Thanh Xuân – Phó Bí thư

Toàn thể đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đảng viên; thực hiện Chỉ thị 15 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về đạo đức đảng viên; Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong công tác và sinh hoạt.

Đảng viên chi bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua những buổi thảo luận chuyên đề về những mẫu chuyện kể về Bác, về các tài liệu mà Bác đã sáng tác rất sôi nổi. Từ đó, cũng góp phần tạo sự tích cực trong nhận thức cũng như ý thức rèn luyện, tu dưỡng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên trong chi bộ.
Chi bộ chỉ đạo đẩy mạnh phong trào nghiên cứu cải tiến cách làm, cải cách hành chánh, ứng dụng công nghệ công tin để tăng hiệu quả công tác và nâng cao chất lượng phục vụ; bước đầu có những kết quả tích cực, một số đề tài nghiên cứu đã được Hội đồng khoa học Nhà trường nghiệm thu và có ứng dụng hiệu quả trong thực tế.

Trong thời gian sắp tới, toàn thể đảng viên trong Chi bộ sẽ tiếp tục phấn đấu học tập chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị…, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của đơn vị cũng như Nhà trường.

Các đảng viên đã hoặc đang tham gia sinh hoạt trong chi bộ:

Lê Minh Hoàng ● Trần Tất Hùng ● Đoàn Thị Phương Huyền ● Lê Thị Ngọc Liên ● Nguyễn Thanh Long ● Phạm Ngọc Miên ● Nguyễn Thị Thanh Nga ● Lê Bích Ngọc● Trần Minh Tâm ● Trần Văn Thông ● Vũ Đình Thực ● Huỳnh Thị Thanh Thủy ● Phạm Văn Trung ● Đỗ Ngọc Văn ● Bùi Thanh Xuân, Lê Hữu Thức, Lê Thị Tuyết Nhung.

CHI BỘ 3

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.