Chi bộ 2

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Chi bộ Giảng viên 2 (nay là Chi bộ 2) được thành lập từ ngày 4/9/2008, thuộc Đảng bộ Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh. Chi bộ đã tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2008-2010 vào ngày 20/9/2008. Đại hội đã bầu ra Chi ủy gồm các đồng chí:

 

 • Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Lê Hữu Thức – Phó Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Lê Thị Kim Thùy – Chi ủy viên

Chi bộ tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2012. Đại hội đã bầu ra Chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đồng chí Lê Hữu Thức – Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Lê Thị Kim Thùy – Phó Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Thân Thị Đức – Chi ủy viên

Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 – 2015 vào ngày 10/9/2012. Đại hội đã bầu ra Chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đồng chí Lê Hữu Thức – Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Trần Trung Thiện – Chi ủy viên

Sau đó Đảng bộ có sự thay đổi đảng viên giữa các chi bộ và Chi bộ Giảng viên 2 được đổi tên thành Chi bộ 2. Chi bộ 2 đã tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2018 vào ngày 13/3/2015. Đại hội đã bầu ra Chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đồng chí Lê Hữu Thức – Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Trần Trung Thiện – Phó Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Chi ủy viên

Hiện nay, Chi bộ 2 có 10 đảng viên đang tham gia sinh hoạt. Chi bộ duy trì họp định kỳ vào đầu tuần thứ hai của mỗi tháng. Trong các buổi họp định kỳ, Chi bộ luôn phân tích kết quả đạt được về chính trị – tư tưởng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác phát triển Đảng và công tác vận động quần chúng trong tháng qua. Qua đó, dựa trên chương trình làm việc của Đảng ủy, Chi bộ đề ra phương hướng, chủ trương hoạt động cho tháng tiếp theo.

Chi bộ 2 được Đảng bộ Trường phân công lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị,  Ký túc xá và luôn theo sát hoạt động của Chi đoàn Giảng viên – Công nhân viên để kịp thời chỉ đạo hoạt động trong từng giai đoạn của năm học.

Từ ngày thành lập đến nay, Chi bộ 2 nhiều lần tổ chức lễ kết nạp đảng viên, góp phần tạo nên sự lớn mạnh cho đội ngũ đảng viên là cán bộ – giảng viên trong Nhà trường. Các cán bộ – giảng viên – công nhân viên là Cảm tình đảng trực thuộc Chi bộ 2 cũng duy trì sinh hoạt chính trị – tư tưởng với nhiều chủ đề phong phú gắn với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong từng năm học.

● ● ●

Từ khi thành lập đến nay, trong những đợt phân tích chất lượng đảng viên cuối năm, tất cả đảng viên của Chi bộ 2 luôn đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.  Trong những đợt đánh giá này, Chi bộ 2 luôn có đảng viên đạt danh hiệu “Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đặc biệt, nhiều năm qua Chi bộ 2 luôn được công nhận là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

Hưởng ứng cuộc vận động của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, các đảng viên trong Chi bộ 2 duy trì sinh hoạt chính trị – tư tưởng trong các buổi họp định kỳ với nhiều đề tài như:

 • Bác Hồ với câu nói “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”
 • Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng
 • Chuyện “Dân chủ mà thành quan chủ”
 • Nhớ Bác qua bài thơ “Sáng tháng năm”
 • Những lời dạy thân tình
 • Những câu chuyện về Bác Hồ.

Đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận sôi nổi, qua đó nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương lớn ấy.

Trong thời gian tới, toàn thể đảng viên của Chi bộ 2 sẽ nỗ lực không ngừng trong tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực công tác để góp phần vào việc xây dựng và phát triển Nhà trường.

CHI BỘ 2

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.